Pripadnici policijske brigade i policije na Prokopu