Zahtevi opozicije nemaju veze sa brigom o deci i borbom protiv nasilja